Film av festivalfredag

10/11/2017

Våre flinke frivillige har fanget noen av fredagens arrangementer, og snakket med Samantha Moore og Regina Pessoa om deres seminarer.
Av Henrik Berg og Irrjan Jernsletten