Seminar- og gjestekoordinator søkes!

29/05/2017

Fredrikstad Animation Festival søker en seminar – og gjestekoordinator for gjennomføringen av Fredrikstad Animation Festival 2017. Stillingen er en 20% prosjektstilling i perioden august til november.

Fredrikstad Animation Festival er den eldste animasjonsfestivalen i Norden. Festivalen er et viktig møtepunkt, og er den sentrale visningsarena for norsk og nordisk animasjon. I 2017 arrangeres festivalen 9.-12. november. Seminar- og gjestekoordinatoren vil bli en sentral del av festivalens administrasjon, og oppgavene vil særlig være knyttet til gjennomføring av festivalens seminarer for animasjonsbransjen.

Sentrale arbeidsoppgaver tilknyttet stillingen

  • Planlegging av festivalens seminarprogram i samarbeid med festivalleder.
  • Oppfølging av seminargjester herunder faglig innhold, presentasjon og planlegging av reise og opphold.
  • Noe tekstarbeid for festivalens katalog og nettsider.

Vi søker en strukturert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig. Personen bør ha bakgrunn fra animasjon eller tilsvarende fagområde, og ha faglig kunnskap om feltet. Relevant høyere utdanning eller erfaring med gjennomføring av lignende seminarer, arrangementer eller festivaler er en fordel. Stillingen kan kombineres med annen jobb eller studier.

Stilling, lønn, tiltredelse og øvrige betingelser etter avtale. Festivalen har kontor på visningsrommet Nebbet, på Dammyr i Fredrikstad.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte daglig leder Anders Narverud Moen på tlf. 951 09 697

Se også www.animationfestival.no for mer info om festivalen.

Søknadsfrist 18. juni 2017. Tiltredelse august 2017

Kortfattet søknad med CV sendes elektronisk til mail@animationfestival.no