Masterclass II: Bee Grandinetti - Fredrikstad Animation Festival

Masterclass II: Bee Grandinetti

Bee Grandinetti works as an animation director, designer and animator. Hailing from the warm lands of Brazil, she has honed her skills across the globe: from Belo Horizonte, to São Paulo, to London, to Stockholm, she has extensive experience in crafting 2D characters full of personality and warmth.
In this masterclass, she will tell us about her process and experience working on the commercial side of the industry. From playful loops to ads and educational films, Bee will share her knowledge developing projects for clients big and small and will give us insight on how her approach evolved throughout the years.

Participants

Bee Grandinetti

Bee Grandinetti, som kommer fra de varme strøk i Brasil, har jobbet hardt og perfeksjonert sine ferdigheter over hele verden. Fra Belo Horizonte, til São Paulo, til Stockholm, til London, har hun lang erfaring i å lage 2D figurer, med gjennomførte personligheter og varme. På siden er også Bee en av grunnleggerne for Panimation (et nettsamfunn for kvinner, trans og ikke-binære mennesker som jobber i animasjons- og stop motion bransjen), og har som pedagogisk konsulent hjulpet Hyper Island å omforme sitt Motion-program.

faf