Mark Lotterman – Happy

26 OCT 18:00 Sal 3
28 OCT 15:00 Sal 6

Alle burde kunne være lykkelige. Til og med denne Egyptiske gåsa, som prøver trollbinde oss med en forførende dans. Grasiøs og klumsete, dens bevegelser fanger vår oppmerksomhet, men den er ikke den eneste som mestrer dansen. Tre flokker med gjess deler dammen; alle dras de mellom individualitet og gruppementalitet. Snart begynner vannet å stige, men disse gjessene vil fortsette å danse helt til de drukner …

Info

Frankrike | 2017 | 06:35 |
Drawing on paper, 2d computer
Director: Alice Saey
Production: Alice Saey
Animation: Alice Saey

Director's Biography:

Alice Saey er en grafiker og animasjonsregissør. Hennes arbeider er basert på eksperimenterende narrative former. Etter fullført utdannelse fra la HEAR in 2014, startet hun sitt eget studio i Rotterdam. Alex Saey har regissert én kortfilm og to musikkvideoer og utvikler for øyeblikket sin nye kortfilm Flatastic, produsert av Miyu.