Obos Neighbourhelp - 10 seconds clips - Fredrikstad Animation Festival

Obos Neighbourhelp – 10 seconds clips

Reklamejobb med T/A Pol for å promotere Nabohjelp, en Obos-app som gjør det mulig for naboer å hjelpe hverandre, låne ting og dele informasjon. Vi skulle produsere 9 stk 10-sekundere som skulle spres på sosiale medier og en 15-sekunder som skulle vises på tv og storskjerm på Obos-sponsede kamper.

faf