Obos Neighbourhelp – 10 seconds clips

26 OCT 13:00 Sal 5

Reklamejobb med T/A Pol for å promotere Nabohjelp, en Obos-app som gjør det mulig for naboer å hjelpe hverandre, låne ting og dele informasjon. Vi skulle produsere 9 stk 10-sekundere som skulle spres på sosiale medier og en 15-sekunder som skulle vises på tv og storskjerm på Obos-sponsede kamper.

  • Directed by: James Martin & Ole Magnus Saxegård
  • Country: Norway, 2018
  • Time: 105 seconds
  • Type: Handdrawn 2D
  • Production: Jannecke Østvold Møller
  • Animation: James Martin & Ole Magnus Saxegård
  • Company: Animasjonsdepartementet

James and Ole work full time at ADP in Oslo, designing, directing and animating commercials, title sequences and other kinds of films.