Utvelgelsesjuryen er i gang - Fredrikstad Animation Festival

Utvelgelsesjuryen er i gang

Årets jury for utvelgelse av filmer til festivalen er godt i gang med arbeidet med å velge ut hvilke filmer som skal vises under årets festival i Oktober. Festivalen har mottatt rekordmange filmer til festivalens konkurranseprogramer for kort- student- og oppdragsfilm. Hele 191 filmer vil de neste ukene bli sett og vurdert av forhåndsjuryen, med følgende antall filmer mottatt i hver av kategoriene: 51 profesjonelle kortfilmer, 55 studentfilmer og 92 oppdragsfilmer.

Utvelgelsesjuryen består av festivalleder Anders Narverud Moen, animatør og lærer innen animasjon Eirin Handegard og journalist og kritiker Oda Bhar, som er i full sving med å vurdere de innsendte filmene. Hvilke filmer som har blitt tatt ut blir annonsert i begynnelsen av august.

Om Juryen

Oda Bhar er ansvarlig redaktør for Periskop, et tverrfaglig nettidsskrift for kritikk av kunst for barn og unge. Hun er også kritiker og journalist, og har blant annet jobbet i flere år for Morgenbladet, Dagsavisen og film- og TV-bladet Rushprint. Hun er utdannet cand.psychol., og går for tiden på M.A.-studiet i kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo.

Eirin Handegard er utdannet animatør fra Høgskulen i Volda. Hun driver animasjonsstudioet eir film i Gamlebyen, Fredrikstad. I perioden fra 2000 til 2012 jobbet hun som animatør ved E6 Østfold Medieverksted. Hun har mange års erfaring med animasjonsprosjekter for barn og voksne, både lokalt og i andre deler av landet, samt utlandet. I tillegg lager hun egne kortfilmer og er involvert i andre prosjekter i både animasjon og realfilm.

Og husk! Frist for påmelding av langfilm er 7. august.

faf