Bo Juhl Nielsen - Fredrikstad Animation Festival

Bo Juhl Nielsen

Etter utdannelsen fra The Animation Workshop i 2013, kastet Bo seg inn i utfordringen med å starte opp Sun Creature Studio. Som Administrerende Direktør og kreativ leder, arbeider Bo kontinuerlig med å oppnå selskapet visjoner og mål. Han har deltatt i flere animasjonworkshops for å få en dypere kunnskap om bransjen. I tillegg har han oppnådd å samle inn 300.000 dollar i en kickstart-kampanje med kortfilmen The Reward (som forøvrig vant publikumsprisen under FAF 2013), og er i hovedsak med på å realisere alle studioets prosjekter. Ved siden av å være en administrator og beslutningstaker, har han regissert og tatt del i den kreative delen av flere filmproduksjoner. Bo er en del av juryen for oppdragsfilm og vil også delta i det nordiske forumet lørdag kveld.

faf