Eirin Handegard - Fredrikstad Animation Festival

Eirin Handegard

Eirin Handegard er utdannet animatør fra Høgskulen i Volda. Hun driver animasjonsstudioet eir film i Gamlebyen, Fredrikstad. I perioden fra 2000 til 2012 jobbet hun som animatør ved E6 Østfold Medieverksted. Hun har mange års erfaring med animasjonsprosjekter for barn og voksne, både lokalt og i andre deler av landet, samt utlandet. I tillegg lager hun egne kortfilmer og er involvert i andre prosjekter i både animasjon og realfilm.

Eirn Handegard er med i juryen for oppdragsfilm.

faf