Elisabeth Lysander - Fredrikstad Animation Festival

Elisabeth Lysander

Elisabeth Lysander er en frilans skribent som bor i Stockholm, og bidrar regelmessig til det svenske filmmagasinet Filmrutan.

En stor del av yrkeslivet arbeidet hun ved det Svenske filminstituttet med ansvar for alt fra barnefilmimport og barnefilmspørsmål til videreutdanning for filmarbeidere. Helt siden 70-tallet, som barnefilmkonsulent for SVT, har hun vært fasinert av den animerte filmen og dens muligheter. Elisabeth var også med på å starte animasjonsforeningen SAAVA (Swedish Animation and Visual Art), hvor hun var styremedlem i oppstartsfasen.

Etter avsluttet yrkesliv på Filminstituttet dedikerte Elisabeth seg til intervjuer, arkivgjennomganger og besøk ved PennFilm Studio, i den hensikt å skrive en bok som dokumenterer Per Åhlins innsats for den animerte filmen. I 2013 kom Elisabeth Lysanders biografi om Per Åhlin med tittelen Per Åhlin – bildmakare och animatör (Karneval förlag 2013, andra opplag 2014).

faf