Endre Eidsaa Larsen - Fredrikstad Animation Festival

Endre Eidsaa Larsen

Endre Eidsaa Larsen er førsteamanuensis i film- og animasjonsstudier ved Høgskolen i Volda. Endre underviser i film- og animasjonshistorie, teori og analyse, og sentrerer sin forskning på spørsmål om estetikk, stil og persepsjon. I 2021 avsluttet han sin Ph.D. med avhandlingen Figures of Cinema: A Figural Approach to Film and Film Analysis (Larsen, 2021).

faf