OLD Endre Eidsaa Larsen - Fredrikstad Animation Festival

OLD Endre Eidsaa Larsen

Endre Eidsaa Larsen er stipendiat ved Høgskulen i Volda og doktorgradsstudent ved NTNU. Han forsker på en tilnærming til filmanalyse som vektlegger filmers mediespesifikke forvandlinger av virkelighetens fremtredelser. Endre skrev sin master avhandling i filmvitenskap om den sovjetiske montasjefilmskaperen Artavazd Peleshyan. Han foreleser om filmhistorie, filmanalyse og filmteori for animasjons- og dokumentarfilmstudenter. Endre jobber også som  filmkritiker, cinefil, styremedlem i Filmklubbforbundet, og medarbeider i Minimalen Kortfilmfestival. I sistnevnte rolle har han vært prosjektleder og kurator for retrospektiv og masterclasser med filmskapere som Peleshyan og Deborah Stratman.

faf