Hans Gerhard Meier - Fredrikstad Animation Festival

Hans Gerhard Meier

Hans Gerhard Meier er lærer og kunstner bosatt i Fredrikstad. I sin stilling ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, jobber han med digital historiefortelling. I Meiers kunstneriske arbeid er film en viktig del av formidlingen, og hans verker og filmer har blant annet deltatt på Kortfilmfestivalen i Grimstad og ved Høstutstillingen i Oslo. Hans Gerhard er en del av juryen for oppdragsfilm.

faf