Ieva Viese-Vigula - Fredrikstad Animation Festival

Ieva Viese-Vigula

Ieva Viese-Vigula er en forfatter, kritiker, forsker og animatørassistent. Hun ble uteksaminert i audiovisuell kultur- og kulturteoriprogrammer fra Latvian Academy of Culture og studerte litteratur ved Universitetet i Liepaja. Siden 2010 har Ieva gjennomført forskning på latvisk animasjon, spesielt med fokus på arbeidet til Roze Stiebra og Ansis Bērziņš. Hun forfattet kapittelet om latvisk animasjon i Giannalberto Bendazzi’s «Animation: A World History» og publiserer som filmkritiker med jevne mellomrom.

Ieva vil modere samtalen med Roze Stiebra etter hennes retrospektive på Litteraturhuset lørdag.

faf