Ilja Bereznickas - Fredrikstad Animation Festival

Ilja Bereznickas

Ilja Bereznickas er en litauensk filmskaper, animatør og karikaturtegner. Bereznickas er en sentral figur i den nordisk-baltiske animasjonsscenen og karrieren hans strekker over fire tiår.

Ilja Bereznickas, født 1948, studerte arkitektur ved Kaunas Polyteknisk institutt på 70-tallet, og senere film ved School of Scriptwriters and Film directors i Moskva. Siden 1985 har han vært tilknyttet det nasjonale Litauiske filmstudioet. I Norge er han mest kjent for sitt arbeid som animasjonsansvarlig på tegnefilmen Solan, Ludvig og Gurin med Reverompa (regi Nille Tystad og Johan M. Jacobsen, 1991), i tillegg til å være en meritert kortfilmskaper. I 2002 startet Bereznickas animasjonslinjen ved Vilinius Academy of Art som en det av fakultetet for fotografi og media. Han har også undervist i animasjon i Israel, Norge og Litauen. Festivalstyret ved Fredrisktad Animation Festival ønsker å invitere og hedre Ilja Bereznickas med et retrospektivt program og utstilling.

faf