Irene Sparre - Fredrikstad Animation Festival

Irene Sparre

Irene Sparre er Administrerende direktør og leder for utvikling i det danske Sparre Production ApS. Irene overvåker prosjekter, sørger for stabile kreative prosesser ved hjelp av strømlinjede kommunikasjon og sammenhengende arbeidsflyt. Å koble kunder, partnere og leverandører i Amerika, Europa, og Sør-Øst Asia gjennom å bygge langvarige forhold, samtidig som man søker åpenhet og hele tiden deler erfaringer mellom kreative, produksjons personell og teknisk team er Irenes kjerneverdier når det kommer til produksjon.

Irene Sparre er en del av festivalens jury for oppdragsfilm og vil presentere sitt produksjonshus i New Nordic Animation.

faf