Lennart Walldén - Fredrikstad Animation Festival

Lennart Walldén

Lennart Walldén har jobbet med klyngeutvikling for kreative næringer hos Innovatum siden 2005. De siste årene har han vært prosjektleder for forskjellige interregionale samarbeidsprosjekter mellom Fredrikstad og Tröllhattan. Lennart har jobbet med 3D modellering og visualisering siden 1987, den gang var han en av pionerne på området. Han er også en av initiativtagerne bak Trollywood Animation Festival som ble arrangert for første gang i 2016. Lennart er en del av juryen for oppdragsfilm.

faf