M. Javad Khajavi - Fredrikstad Animation Festival

M. Javad Khajavi

Javad Khajavi er en prisvinnende flerfaglig designer, animatør, utvikler og forsker, som jobber i mellomleddet mellom kunst, design og teknologi. Javad lagde sin første animasjon med å skrive en datakode i 1995, i en alder av 10 og har vært interessert i mellomleddet mellom kunst og teknologi siden. Han er teknisk kunnskapsrik og arbeidet hans spriker mellom ulike disipliner, inklusivt 2D og 3D animasjon, spillteknologi og virtuell virkelighet. For øyeblikket er han en professor ved universitetet i Volda, hvor han leder gruppen for animert kunst- og mediaforskning. Han var tidligere assisterende professor ved det det nasjonale universitetet i Irland, Maynooth. Han er grunnleggeren av Fanoos studio og Vertical Cosmos, og en uteksaminert ved Nanyang Technological University,  og deres Ph.D program innen media kunst + design i Singapore. Han er sterkt investert i tverrfaglige forskningstilnærminger som er informert av praksisorientert forskning, design tenkning, analytiske metoder og verktøy innen ingeniørskap.

faf