Nancy Denney-Phelps - Fredrikstad Animation Festival

Nancy Denney-Phelps

Nancy Denney-Phelps bor i Gent i Belgia og er en animasjonsjournalist, historiker og musikkprodusent for animasjonsfilm. Hun har skrevet om animasjonsfilm og festivaler fra hele verden over mange år, med hovedfokus på europeisk animasjon. Nancys artikler har vær publisert i CARTOON og ANIMATOON, i tillegg til hennes blog på AWN (Animation World Network). Hun er også korrespondent for ASIFA, San Francisco, og er medlem av ASIFA International Board of Directors. Nancy har vær medlem av et utall juryer på internasjonale filmfestivaler, kurert kortfilmprogrammer og holdt foredrag om forskjellige sider av animasjon, spesielt viktigheten av musikk i animasjon. Hun er i Fredrikstad for å modere ”Møt filmskaperne” fredag kveld.

faf