Oda Bhar - Fredrikstad Animation Festival

Oda Bhar

Oda Bhar er ansvarlig redaktør for Periskop, et tverrfaglig nettidsskrift for kritikk av kunst for barn og unge. Hun er også kritiker og journalist, og har blant annet jobbet i flere år for Morgenbladet, Dagsavisen og film- og TV-bladet Rushprint. Hun er utdannet cand.psychol., og går for tiden på M.A.-studiet i kunsthistorie og visuelle studier ved Universitetet i Oslo.

Oda er en del av panelet som skal diskutere utviklingen av norske animerte langfilmer.

faf