Peter Smith - Fredrikstad Animation Festival

Peter Smith

Peter Smith har en B.A. i karakteranimasjon fra The Animation Workshop i Viborg. I 2011 grunnla han Tumblehead sammen med Magnus Møller. I dag fungerer han både som regissør og produsent i selskapet. Han er involvert i alle typer animasjonsproduksjon og har regissert over 30 produksjoner i løpet av de siste 12 årene.

faf