Serge Mostowy - Fredrikstad Animation Festival

Serge Mostowy

Professor Serge Mostowy er en senior forsker på Lister Institute of Preventive Medicine. Han studerte fysikk, evolusjon og mikrobiologi og immunologi (Ph.D) ved McGill Universitet i CAnda. Etter at han hadde gjort sin post-doktorgrad om infeksjonscellebiologi ved Institut Pasteur i Frankrike, startet han hos Imperial College Londoni 2021 for etablere et Wellcome Trust Research Career Development Fellowship. I 2018 ble Serge utnevnt til professor i cellulær mikrobiologi ved London School of Hygiene & Tropical Medicine, der laboratoriet hans undersøker nye roller for cytoskjelettet i medfødt immunitet. Han er den fremste forskeren på sitt fagfelt innen medisin.

faf