Trygve Selnes Nielsen - Fredrikstad Animation Festival

Trygve Selnes Nielsen

Trygve Nielsen er en Ph.D student innen filmskapning, som er spesielt interessert i forbindelsen mellom tegning, animasjon og musikk. Han har laget uavhengige kortfilmer, oppdragsfilmer og illustrasjoner, og laget musikk for film og teater, sammen med å være lærer for animasjon og film ved universitetet i Volda.

faf