Endring av datoer

01/03/2018

Festivalstyret i Norsk animasjonsforum, som arrangerer Fredrikstad Animation Festival har besluttet å flytte festivalen fra november til siste helg i oktober. 2018 datoene blir 25. til 28. oktober.

Grunnen av flyttingen er endringer i festivalstrukturen i Norge, hvor det de siste årene er flere filmfestivaler som har skiftet dato. Dette har gjort at andre festivaler har blitt arrangert samme uken som animasjonsfestivalen i Fredrikstad, tradisjonelt har foregått. Det er også endringer i forhold til internasjonale kampanjer og arrangementer som har vanskeliggjort programarbeidet med festivalen som også har vært med i vurdering av ny dato for Nordens største animasjonsfestival.

Festivaladministrasjonen gleder seg til å ta fatt på planlegging av en ny utgave av Fredrikstad Animation Festival. Endringen fører til at prosessen med utvelgelse av film blir forskjøvet og festivalen åpner for filmpåmelding allerede 1. mai, med frist for innsending 1. juli.