Åpningsseremoni - Fredrikstad Animation Festival

Åpningsseremoni

FAFs offisielle åpning på Fredrikstad Kino, vil inneholde både visning av det første konkurranseprogrammet for nordisk-baltisk animert kortfilm, underholdning og offisielle taler.   

Under åpningen presenteres danseforestillingen Grow, hvor surrealisme møter klima og miljø gjennom videoprojeksjon, dans og musikk – i samspill reiser de spørsmål og ettertanke om hvordan verden ser ut i dag. Et stadig foranderlig og drømmelignende scenebilde skaper et rom hvor publikum får anledning til å reflektere rundt noen av vår tids største utfordringer. 

I forkant av festivalåpningen vil en AR-utstilling med den danske animasjonskunstneren Sara Koppel holdes i Nygaardsgata 37.

faf