Fasade: tomrom – mapping Fredrikstad - Fredrikstad Animation Festival

Fasade: tomrom – mapping Fredrikstad

Prosjektet ”Fasade: tomrom – mapping Fredrikstad», er et samarbeidsprosjekt mellom lokale kunstnere, kreative krefter og mediebransjen i Fredrikstad. Prosjektet er et forsøk på å fylle kreativt innhold i tomme butikklokaler i Fredrikstad og har et særlig fokus på sentrumsutvikling som utfordres av etablering av store handelsområder i byens periferi.

Under festivalen vil tomme butikklokaler bli benyttet for å prosjektere levende visuell kunst. Flere lokale kunstnere og filmskapere er invitert til å lage kunstnerisk innhold som vil fylle tomrommet som oppstår når virksomheter flyttes ut av butikker i sentrum. Slik ønsker prosjektet å belyse (i bokstavelig forstand) både tomrommet som oppstår, men også hvilke muligheter som ligger i kreativt innhold for å skape en levende by. Målet for prosjektet er å utvikle en plattform for utvikling av lignede prosjekter i fremtiden. Prosjektet er ledet av Hans Gerhard Meier, og administreres av Arena Magica.

faf