Alla döda små djur - Fredrikstad Animation Festival

Alla döda små djur

En sommerdag startet et par barn en virksomhet kalt Funerals Ltd. De ønsket å hjelpe alle de fattige døde dyrene i verden. Esther gjorde graving, jeg skrev diktene, og Esters lillebror Puttie gråt. Alla döda små djur er en grundig offbeat, sjarmerende og lunefull historie om tre barn som reagerer på døden.

faf