Psykomotorisk fysioterapi - Fredrikstad Animation Festival

Psykomotorisk fysioterapi

Du tenker kanskje ikke at psykiske krevende situasjoner over tid kan være opprinnelsen til flere fysiske lidelser. Psykomotorisk fysioterapi ser på smertene i kroppen som en miks av forskjellige lidelser. For at de skal kunne hjelpe deg trenger de å se hvordan dine smerter er linket opp mot det livet du lever.

faf