Story - Fredrikstad Animation Festival

Story

En refleksjon om det moderne menneske i en tidsalder hvor teknologien er med oss over alt. Når vi ser gjennom historiene på de forskjellige sosiale mediene – en veldig populære aktivitet – ser vi mennesker som er ensomme, bortkommen eller likegyldig til virkeligheten som er rundt dem. Handlingen tar sted i løpet av en dag og er fortalt med korte og ironiske scener hvor den virkelige verden sammenblandes med den virtuelle.

faf