Kids - Fredrikstad Animation Festival

Kids

En animert kortfilm som utforsker gruppedynamikk. Hvordan vi definere oss når vi alle er likestilte.

faf