Suggestion of least resistance - Fredrikstad Animation Festival

Suggestion of least resistance

Opprør: per definisjon en voldelig forstyrrelse av den eksisterende orden. En blendende, poetisk og politisk audiovisuell trip om forestillingen om individet kontra det historiske. Dette alvorlige, impresjonistiske prosjektet presenterer ikoniske bilder som samtidig feirer skjønnhet og advarer om volden vi står overfor i denne flyktige tiden.

faf