Farse - Fredrikstad Animation Festival

Farse

En mann, en kvinne og en kjøttkvern: Kjærlighet er rotete. En forferdelig fabel om dødelig lidenskap.

faf