Human Nature - Fredrikstad Animation Festival

Human Nature

En kort animasjonsfilm om kjærligheten dyrene har for mennesker, og skaden de bevisst eller ubevisst forårsaker oss.

faf