Ikon - Fredrikstad Animation Festival

Ikon

Filmen tar for seg våre forestillinger om fosteret og gir innblikk i hvordan vi har forholdt oss til det ufødte liv fra ca år 1500 og fram til i dag. Med bakgrunn i medisin-historiske fakta undersøkes hva som farger og styrer vår relasjon til fosteret. Fortellingen spenner fra tidlig moderne tro og holdninger til samtidas etikk og politikk.

faf