300 g/m2 - Fredrikstad Animation Festival

300 g/m2

En monodrama av et hvitt-hvitt papir.

faf