Martyr - Fredrikstad Animation Festival

Martyr

Denne filmen skildrer de virkelige avhørene av to kvinner: En blir anklaget for hekseri i Salem, 1692, og den andre er et offer for gruppevoldtekt i Hemsedal, 2014. Den sammenligner hvordan avhørene er uhyggelig like, og viser hvordan to kvinner, med et 300 års mellomrom, kan behandles på samme måte når de er siktet for en forbrytelse.

faf