Šukavimas - Fredrikstad Animation Festival

Šukavimas

Combing er en meditativ handling som lener mot selvrefleksjon og fordypelse. Dette er en animert selvportrett skulpturert i bevegelse og tid om hukommelsen og forholdet man har til andre. Hår blir den symbolske tråden som forbinder nåtid med fortid, minner og det nåværende far-datter forholdet.

faf