Fornying av Fredrikstad Animation Festivals pris - Fredrikstad Animation Festival

Fornying av Fredrikstad Animation Festivals pris

Utviklingen av Fredrikstad Animation Festival har de siste årene vært stor, som det også i høyeste grad kan sies om resten av animasjonsbransjen. For å gjenspeile både en bransje i vekst og moderniseringen av festivalen er det i 2022 tid for fornyelse av festivalens pris med ny design og utforming.

Festivalen har samarbeidet med den lokale kunstneren, Ingeborg Elieson om nytt uttrykk for prisen. Hun sier dette om prisens nye konsept:

”Prisen er designet i et stilisert og lekent uttrykk med en karakterpreget fremtoning. Utformingen springer ut fra ideen om en figur som er i betraktning av seg selv. Jeg har ønsket å integrere det inngraverte tekstfeltet som en del av konseptet ved at karakteren vender blikket innover og studerer egen prestasjon.

Det er lagt vekt på at prisen skal være god å holde i, ha en viss tyngde, eksklusivitet og holdbarhet uten å bli for tradisjonell. Det har også vært viktig å beholde en åpenhet i uttrykket, så prisen kan favner alle konkurranseprogrammenes kategorier. For å levelig-gjøre karakteren vil armen ha en viss bevegelse når man holder i prisen.”

I samsvar med utvidelsen av festivalens konkurranseprogram til å inkludere spillefilm, og mål om inkludering av nye formater, er det utviklet en dynamisk pris som kan romme nye medier og fortellinger i tillegg til det tradisjonelle kortfilmformatet.

Med fornyelsen av prisen ønsker festivalen å kommunisere at den tar innover seg den rivende teknologiske utviklingen som har skjedd og skjer innen animasjon. Samtidig legges det grunnlag for en festival som favner hele bransjen, hvor alle som jobber med animasjon, både når det gjelder film, spill og ny teknologi som VR, AI, VFX og Motion Graphics, inkluderes i festivalens perspektiv.

At festivalen velger å samarbeide med en lokal kunstner gjør at prisen får en sterk lokal tilhørighet i Fredrikstad, samtidig som kunstneren gjennom prisens design fremhever festivalens universelle verdier som lekenhet, grensesprengning og teknologisk utvikling. Ingeborg Elieson er utdannet kunsthåndverker og bor/arbeider i Fredrikstad. Eliesons bakgrunn springer ut fra gullsmedfaget etterfulgt av Kunsthøgskolen i Oslo hvor hun ble uteksaminert i 2012. Etter studiene har hun deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.

I møtet mellom ulike materialer som tre, marmor, metall og betong lager Elieson skulpturelle objekter med fokus på form, materialitet og dets evne til å kommunisere sanselige opplevelser. 

Den nye FAF-prisen vil deles ut for første gang i 2022 under Fredrikstad Animation Festivals prisutdeling, lørdag 22. oktober på Quality Hotell i Fredrikstad.

 

faf