Hedersgjest: Baltisk animasjonsikon Roze Stiebra

10/09/2018

Vi kan med stolthet presentere årets hedersgjest; en eksepsjonelt kreativ pådriver og en uvurderlig ressurs for utviklingen av animasjonen som medium i Baltikum. På tross av at hun utviklet seg og arbeidet som kunstner under en periode med sensur og ideologisk press, presset i gjengjeld Roze Stiebra sin tids grenser, og etablerte underveis en undervisningslinje for animasjon i Latvia.

 Som skaper av over tretti filmer og Latvisk pionér innen teknikkene cut-out-animation (1969-1983) og tegnet animasjon (fra 1983), utgjør Roze Stiebras arv en stor del av Latvisk animasjonshistorie. En søken etter stadige nye utfordringer og tilhørighet til lokal kultur har alltid vært av høyeste viktighet for Stiebra.

Hennes produksjoner har derfor involvert mange av Latvias animatører, og hun har kontinuerlig samarbeidet med både aspirerende og kritikerroste kunstnere, komponister og animatører; hele tiden en inspirasjonskilde for andre til å strebe etter originale kunstneriske uttrykk, for andre til å utfolde sitt talent gjennom animasjonsfilmen.

Tildelt mange nasjonale og internasjonale priser, og i 2003 De Tre Stjerners Orden – den mest prominente prisen for merittert tjeneste til Latvia – er Roze Stiebra en av Latvias mest hyllede animatører.

Roze Stiebra viser til en inspirerende impuls hun fikk i tiårsalderen, som årsaken til karrierevalget som animasjonsregissør – gjennom en fremføring av skuespillet «Prinsesse Gundega og Kong Brusubārda».

«Etter stykket var jeg absolutt og unektelig overveldet av vakkerhet. Jeg har intet annet ord å beskrive det med» – sier Roze.

«Det forteller om hvor mye jeg likte fremføringen. Jeg husker veien hjem, alene, jeg var som trollbundet. Jeg husker den turen hjem til og med den dag i dag.» Det var da Roze innså at hun ønsket å være en del av kunstverdenen.

Hvert år ønsker festivalen og hedre en sentral aktør knyttet til det nordisk-baltiske animasjonsmiljøet, som har utmerket seg med en livslang karriere for og med animasjonsfilmen. Det er festivalstyret i Norsk Animasjonsfourm, stiftelsen bak Fredrikstad Animation Festival, som velger ut hvem festivalen skal hylle.

Under festivalen vil en utstilling dedikert til hedersgjesten Roze Stiebra kunne oppleves på Litteraturhuset i Fredrikstad.