Anidox Workshop Pitch

Litteraturhuset i Fredrikstad
24 OKT / 19:00

ANIDOX er en kreativ plattform for utvikling og produksjon av animerte dokumentarprosjekter. Plattformen gjennomfører forskjellige prosjekter som utviklingslaboratorium, kurs for profesjonelle, residency program og mesterklasser. Hovedmålet for ANIDOX er å samle internasjonale filmskapere til å utvikle samarbeid mellom animasjonsscenen og dokumentarfilmskapere, og hjelpe dem med videreutvikling av prosjekter.

Som en del av samarbeidet mellom festivalen, ANIDOX og Viken filmsenter skal det holdes en todagers workshop i forkant av festivalen, hvor dokumentarfilmskapere og animasjonsfilmskapere har en mulighet til å møtes og utvikle pitches for animerte dokumentarer eller andre kryss media produksjoner som bruker animasjon. Som en avslutning av workshopen vil det bli holdt en pitch-seanse på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Workshopen blir ledet av Frode Søbstad og Uri Kranot.

Les mer om workshopen her.