Show your portfolio

Blender Collective 
24 OKT / 15:15

Ønsker du å vise frem arbeidet dit til en av festivalens gjester eller partnere? Ser du etter arbeid, men vet ikke hvor du skal starte? Noe ganger kan det være bra å få tilbakemeldinger på arbeidet du gjør. TA med deg portofolien din og imponer vårt panel med filmskapere og bransjefolk. I 2019 utgaven av festivalen består panelet av

Neil Pymer
– Regissør, Aardman Animations

Charlotte Sanchez
– Line Producer, SunCreature Studios