Karbon-utjevning - Fredrikstad Animation Festival

Karbon-utjevning

Festivalen nærmer seg, og vi får internasjonale reisende til Fredrikstad. Det er viktig at vi er klar over vår innvirkning på klimaet. I den forbindelse har vi inngått et partnerskap med Accend, og vil kompensere for karbonutslipp fra våre offisielle gjester, ved å gå i netto null for karbonutslippene.

Accend hjelper ditt selskap med å oppnå målene deres raskere, ved å tilby kompetanse og prosesser innenfor selskapet sine bærekraftstiltak. Accend hjelper også til med sertifikat for fjerning av karbon og livssyklusanalyser.

Accend samarbeider med Nordgau Carbon. Det er en privateid biokullprodusent i Sørøst-Tyskland. Nordgau Carbon er et høykvalitets biokull som inneholder 89% karbon. Kullet kan begraves i jord der det brytes ned ekstremt sakte, og dermed kan fungere som en langsiktig lagring av karbon, istedenfor at det går opp i atmosfæren og gjør skade. Nordgau Carbon har det europeiske sertifikat for bærekraftig produsert biokull, EBS (European Biochar Certification).

FAF har iverksatt tiltak for å redusere vårt karbonavtrykk, og er opptatt av et nøytralt utslipp. Vi samarbeider derfor med Accend, og har tatt et standpunkt som en mer miljøvennlig festival. Vi dekker derfor disse utslippsfaktorene:

 • Fly
 • Tog
 • Bilkjøring
 • Materialer
 • Avfall
 • Energi/strøm

For å gå i netto null i karbonutslipp, må karbon fjernes fra atmosfæren. Azolla er et selskap som tilbyr løsninger som fjerner karbon direkte fra atmosfæren for da å kompensere for de uunngåelige karbonutslippene vi mennesker legger fra oss. De har flere metoder som biokull, skogplanting, direkte luftfangst, etc.

Hva kan du gjøre for å bidra?
Om du vil kompensere for dine utslipp i forbindelse med festivalen, blant annet for reisen din til Fredrikstad, kan du gjøre dette her. Vår anbefaling er dette tilbudet.

 

Tiltak for å gjøre Fredrikstad Animasjonsfestival mer bærekraftig
Fredrikstad Animasjonsfestival erkjenner at det å organisere en festival av en viss størrelse krever vurdering av miljøpåvirkningen. Som et forsøk på å sikre at FAF tar et standpunkt som en mer miljøvennlig festival, vil festivalen iverksette følgende tiltak for å gjøre Fredrikstad Animasjonsfestival mer bærekraftig:

Organisasjon:

 • Møter arrangeres digitalt der det er hensiktsmessig for å minimere reiser og transportforbruk.
 • FAF skal ha et fokus på gjenbruk av våre, og andres gjenstander.
 • FAF skal ha et bevisst forhold til- og unngå unødvendig ressursbruk.
 • FAF skal fortrinnsvis velge samarbeidspartnere og leverandører som er miljøsertifiserte, eller har et uttalt fokus på miljø og bærekraft.
 • FAF skal også informere om at disse punktene er noe vi ser etter når vi tar våre valg og vurderinger.

Festival:

 • Færre internasjonale gjester som flys inn til landet. Jurymedlemmer og gjesteforelesere rekrutteres i større grad fra Norge og Norden.
 • Oppfordre filmskapere, publikum og gjester fra de nordiske landene om å ta landtransport, fortrinnsvis tog til Fredrikstad i perioden for festivalen.
 • Kompensere økonomisk for gjester med lang reisevei, som velger å ta mer miljøvennlig reisemetoder (fortrinnsvis tog).
 • Kjøpe klimakvoter for de flybillettene som festivalen kjøper.
 • Utvikle den digitale festivalen, for å kunne presentere flere internasjonale filmskapere under festivalen, uten å fly de inn til Fredrikstad.
 • Se på muligheter om samarbeid med andre festivaler og organisasjoner om co-booking av gjester, for å utnytte deres fysiske tilstedeværelse.
 • Stille krav til de arenaene som festivalen benytter seg om å redusere søppel med tanke på servering og forbruk.
 • Oppfordre festivalarenaene til å inngå avtaler om fornybare strøm avtaler.
 • Sørge for at festivalens egne festivalrekvisita er av slag som lar seg gjenbruke.
 • Katalog og annet trykt markedsmateriell skal være svanegodkjent.
 • Sørge for å minimere frakten av filmkopier og annet festivalmateriell til festivalen, gjennom å ha gode rutiner for digital overføring av filmer til festivalen.
faf