Regler for den nordisk-baltiske konkurransen

Påmelding åpner 1. Mai

Organisering

 • Fredrikstad Animation Festival (FAF) er organisert av Norsk Animasjonsforum.
 • Festivalens mål er å fremme visning av animasjon og øke bevisstheten om animerte uttrykk i de nordisk-baltiske land.
 • Festivalens konkurranseprogram er delt inn i følgende kategorier:
  • Konkurranseprogram for beste Nordisk-baltiske animerte kortfilm (laget av profesjonelle filmskapere, frie kunstneriske arbeid)
  • Konkurranseprogram for beste Nordisk-baltiske animerte studentfilm
  • Konkurranseprogram for beste Nordiske-baltiske animerte oppdragsfilm (reklame, informasjonsfilm, TV-serie, musikkvideo m.m.)
  • Konkurranseprogram for beste Nordisk-baltisk animerte langfilm
 • Fredrikstad Animation Festival er med i European Animation Awards som deler ut the Emile Awards. Festivalens vinnerfilmer er kvalifisert til å delta i kategoriene for beste kortfilm og studentfilm under European Animation Awards.
 • Hovedjuryen for nordisk-baltisk kort- og studentfilm velger ut en norsk film som kvalifiseres til å nomineres til Amandaprisen for beste kortfilm.

KONKURRANSEPROGRAM FOR NORDISK-BALTISK KORT- STUDENT- OG OPPDRAGSFILM

 • Konkurransen er åpen for alle former for animert kortfilm (frame by frame eller computer genererte).
 • Filmens lengde må ikke overstige 30 min.
 • Påmeldt film må være ferdigstilt 1. januar 2018 eller senere.
 • Samme film kan ikke delta to ganger.
 • Samme film kan ikke meldes på i flere kategorier.
 • Filmens regissør må være borger av de nordisk-baltiske land eller filmen må være produsert i et av de nordiske-baltiske landene. De nordisk-baltiske landene defineres som følgende: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Litauen og Latvia.
 • Filmens produsent står ansvarlig for rettighetsklarering av filmens innhold. FAF tar ikke ansvar for innhold som publiseres eller vises uten rettighetshavers tillatelse.

Frister og påmelding

Påmelding av filmer starter 1. mai 2019 og frist for påmelding er 1. juli 2019.
Følgende materiale sendes inn for hver påmeldt film:

 • ferdig utfylt elektronisk påmeldingsskjema
 • Link til påsynskopi.
 • minst ett digitalt bilde fra filmen. Størrelse: minimum 300 DPI (sendes til entry@animationfestival.no)
 • For filmer uten engelsk undertekst kreves engelsk dialogliste (sendes til entry(at)animationfestival.no).

Festivalen vil ikke returnere innsendte DVD-kopier
Det er ingen påmeldingsavgift.

Transport og forsikring

 • Den som melder på film er ansvarlig for transport og forsikring og andre utgifter til festivalen.
 • Fredrikstad Animation Festival er ansvarlig for oppbevaring og forsikring av filmen under festivalen, og for kostnader og forsikring i forbindelse med retur/videresending av film i konkurranse.
 • Ved tilfeller der film forsvinner eller blir ødelagt er festivalens ansvar begrenset til å dekke verdi av filmkopi.

 Utvelgelse og visning

 • Resultatene av utvelgelsen vil bli meddelt August 2019.
 • Alle forhåndsutvalgte filmer vil bli vist i konkurranseprogrammene under Fredrikstad Animation Festival 2019.
 • Mer info om jury og priser vil bli lagt ut på animationfestival.no.
 • Standard visningsformat er DCP, for andre formater vennligst kontakt festivaladministrasjonen etter preselection. Visningskopier må leveres senest innen 30. september.

KONKURRANSEPROGRAM FOR NORDISK-BALTISK ANIMERT LANGFILM

Påmelding åpner 1. Mai

 Kriterier for deltagelse

 • Konkurransen er åpen for alle former for animert langfilm (frame by frame eller computer genererte).
 • Filmens lengde må være lengre enn 30 minutter.
 • Påmeldt film må være ferdigstilt 1. januar 2018 eller senere.
 • Samme film kan ikke delta to ganger.
 • Samme film kan ikke meldes på i flere kategorier.
 • Filmen må være produsert i et av de nordiske-baltiske landene. De nordisk-baltiske landene defineres som følgende: Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island, Estland, Litauen og Latvia. Co-produksjoner hvor hovedprodusenten ikke er Nordisk-Baltisk vil ikke bli akseptert.
 • Filmens produsent står ansvarlig for rettighetsklarering av filmens innhold. FAF tar ikke ansvar for innhold som publiseres eller vises uten rettighetshavers tillatelse.

Frister og påmelding

Påmelding av filmer starter 1. mai 2019 og frist for påmelding er 7. September 2019.
Følgende materiale sendes inn for hver påmeldt film:

 • ferdig utfylt elektronisk påmeldingsskjema
 • Link til påsynskopi.
 • minst ett digitalt bilde fra filmen. Størrelse: minimum 300 DPI (sendes til entry@animationfestival.no)
 • For filmer uten engelsk undertekst kreves engelsk dialogliste (sendes til entry(at)animationfestival.no).

Festivalen vil ikke returnere innsendte DVD-kopier.
Det er ingen påmeldingsavgift.

Transport og forsikring

 • Den som melder på film er ansvarlig for transport og forsikring og andre utgifter til festivalen.
 • Fredrikstad Animation Festival er ansvarlig for oppbevaring og forsikring av filmen under festivalen, og for kostnader og forsikring i forbindelse med retur/videresending av film i konkurranse.
 • Ved tilfeller der film forsvinner eller blir ødelagt er festivalens ansvar begrenset til å dekke verdi av filmkopi.

 

Utvelgelse og visning

 • Resultatene av utvelgelsen vil bli meddelt August 2019.
 • Alle forhåndsutvalgte filmer vil bli vist i konkurranseprogrammene under Fredrikstad Animation Festival 2019.
 • Mer info om jury og priser vil bli lagt ut på animationfestival.no.
 • Standard visningsfomrat er DCP, for andre formater vennligst kontakt festivaladministrasjonen etter preselection. Visningskopier må leveres senest innen 30. september.

 

Aksept av reglene

 • I tilfeller av tvil omkring reglene for Den nordisk-baltiske konkurransen er styret i Norsk Animasjonsforum avgjørende myndighet.
 • Ved å sende det elektroniske påmeldingsskjemaet for Fredikstad Animation Festival aksepterer den som melder på film reglene slik de er framsatt i denne teksten.
 • Ved innsending av det elektroniske skjema aksepterer innsender at informasjonen gitt i skjemaet blir lagret på festivalens databaser, publisert i festivalens markedsføringsmateriale og delt med festivalens samarbeidspartnere og ansatte.