Barnehageprogrammet - Fredrikstad Animation Festival

Barnehageprogrammet

Animasjon skaper en magisk verden for alle aldre, og Barnehageprogrammet er kanskje det mest magiske stedet du kan besøke. Som det viktigste publikumssegmentet for Fredrikstad Animation Festival, er det kuratert et program for de minste av oss som imøtekommer deres krav om gode kvalitetshistorier og kunstneriske animerte filmer.

Barnehageprogrammet kan også utfordre grensene for det voksne publikum og gir et kunstnerisk perspektiv på temaer som inkludering, morskap og identitet. Store spørsmål hvor diskusjonen aldri avsluttes, så hvorfor ikke starte tidlig?

faf