Nordisk-baltiske konkurranseprogram: Barnefilm - Fredrikstad Animation Festival

Nordisk-baltiske konkurranseprogram: Barnefilm

Seks filmer ble valgt ut til å konkurrere om prisen beste Nordisk-baltiske Barnefilm under FAF 2023. Seks filmer som på hver sin måte forteller magiske historier, hvor animasjonen skaper en mytisk verden hvor historien kan utvikle seg.

Original versjon, engelsk tekst

faf