Nordisk-baltisk konkurranseprogam: Kortfilm 2 - Fredrikstad Animation Festival

Nordisk-baltisk konkurranseprogam: Kortfilm 2

14 profesjonelle kortfilmer ble valgt ut for FAFs tradisjonelle nordisk-baltiske konkurranseprogram. Filmene i det nordisk-baltiske konkurranseprogrammet konkurrerer om festivalens Grand Prix, beste nordisk-baltiske kortfilm og publikumsprisen.

Programmet Nordic-Baltic Short Film 2 er sterkt preget av stop-motion og et østlig perspektiv på det nordlige Europa – og resultatet er utmerket. Sterke og veletablerte kortfilmskapere presenterer sine nyeste arbeid i dette programmet, og underveis har de fått stor anerkjennelse og/eller nye innsikter. For vårt publikum gir filmene et flerplanet perspektiv som tar deg med på en reise i rom, historie, tid, identitet og til slutt død – alt det du forventer av gode filmer og animerte kortfilmer.

Original versjon, engelsk tekst.

faf