Anidox Workshop Pitch - Fredrikstad Animation Festival

Anidox Workshop Pitch

ANIDOX er en kreativ plattform for utvikling og produksjon av animerte dokumentarprosjekter. Plattformen gjennomfører forskjellige prosjekter som utviklingslaboratorium, kurs for profesjonelle, residency program og mesterklasser. Hovedmålet for ANIDOX er å samle internasjonale filmskapere til å utvikle samarbeid mellom animasjonsscenen og dokumentarfilmskapere, og hjelpe dem med videreutvikling av prosjekter.

Som en del av samarbeidet mellom festivalen, ANIDOX og Viken filmsenter skal det holdes en todagers workshop i forkant av festivalen, hvor dokumentarfilmskapere og animasjonsfilmskapere har en mulighet til å møtes og utvikle pitches for animerte dokumentarer eller andre kryss media produksjoner som bruker animasjon. Som en avslutning av workshopen vil det bli holdt en pitch-seanse på Litteraturhuset i Fredrikstad.

Workshopen blir ledet av Frode Søbstad og Uri Kranot.

Les mer om workshopen her. 

faf