ANIDOX WORKSHOP PITHC - Fredrikstad Animation Festival

ANIDOX WORKSHOP PITHC

Filmskapere med prosjekter innen animasjon og doukemetarfilm har nå mulighet til å delta på Anidox workshop i forbindelse med årets animasjonsfestival i Fredrikstad. Workshopen vil finne sted i Fredrikstad onsdag 23. og torsdag 24. oktober.

ANIDOX er en kreativ plattform for utvikling og produksjon av animerte dokumentar prosjekter. Plattformen gjennomfører forskjellige prosjekter som utviklings laboratorium, kurs for profesjonelle, residency program og mesterklasser. Hovedmålet for ANIDOX er å samle internasjonale filmskapere til å utvikle samarbeid mellom animasjonscenen og dokumentarfilmskapere, og hjelpe dem med videreutvikling av prosjekter.

Som en del av samarbeide mellom animasjonsfestivalen, ANIDOX og Viken filmsenter vil det bli holdt et to-dagers workshop hvor filmskapere både fra animasjonsscenen og innen dokumentarfilm en mulighet til å møtes og utvikle en pitch for animerte dokumentarer eller animasjon som et verktøy for historefortelling. Som en avslutning av workshopen vil prosjketene bli presentert i løpet av en åpen pitch presentasjon på Litteraturhuset i Fredrikstad.

I løpet av denne workshopen vil du få tilbakemeldinger på ditt prosjekt av anerkjente filmskapere innen animasjon og dokumentarfilm.

Workshopen er åpen for profesjonelle filmskapere fra animasjon og dokumentar. Studenter med et animert dokumentarprosjekt kan også søke, men profejsonelle filmskapere vil bli prioritert.

Workshopen er ledet av Frode Søbstad og Uri Kranot

faf