Disney: How tech can solve artistic challenges – Eric Daniels - Fredrikstad Animation Festival

Disney: How tech can solve artistic challenges – Eric Daniels

Eric Daniels, som kan se tilbake på en lang og vellykket karriere i den internasjonale animasjonsbransjen, vil dele innsiktene og ferdighetene han har oppnådd gjennom å jobbe med en rekke store produksjoner. Med en bakgrunn som tradisjonell animatør, programmerer og oppfinner, og nå en EFX-animator på Disney, har Eric en lang historie med å finne nye måter å bygge bro mellom kunst og teknologi, og er ofte tilkalt for å løse teknisk utfordrende kunstneriske problemer. Eric vil snakke oss gjennom prosessene som gjorde det mulig for ham å løse noen av de mer interessante utfordringene han har møtt hos Disney Animation, og hvordan falske startskudd og blindveier oppdaget underveis førte til nye løsninger innen kunst og teknologi.

Seminaret er åpent for deltagere med gyldig bransje- (Industry pass eller Friday Industry pass) eller studentpass .

faf