Mikrofilm: Personlige historier - Fredrikstad Animation Festival

Mikrofilm: Personlige historier

Mikrofilm har i 20 år vært et av de viktigste studioene for animert kortfilm i Norge, og har høstet mange utmerkelser i inn- og utlandet. Studioet er kjent for sine filmer hvor regissørene ofte forteller personlige historier i klassisk 2D stil. I denne panelsamtalen vil produsentene Lise Fearnley og Tonje Skar Reiersen  og regissør Kajsa Næss fortelle om studioets produksjon av kortfilmer, hva som er viktig å fortelle og hvilke stil som benyttes for å understreke filmens tematikk. Samtalen vil også omhandle viktigheten av regissørens tilnærming og motivasjon for historiefortelling, samt produsents rolle i å utvikle regissørens personlige stil.

faf