Nordisk Animasjonsforum - Fredrikstad Animation Festival

Nordisk Animasjonsforum

I år har festivalen etablert et samarbeid med andre nordiske organisasjoner innen animasjon for å etablere et sterkere nordisk fokus under festivalen. I samarbeid med svenske SAAVA, finske Finnanimation, og danske ANIS presenteres det under festivalen flere foredrag og tilstelninger med det mål om å øke interaksjonen innen den nordiske animasjonsbransjen. Sammen har vi laget et program som viser både bredden og hva som foregår innen den nordiske animasjonsbransjen i dag. Det hele avrundes med en avsluttende samtale hvor flere av de nordiske aktørene samles for å gi en tilstandsrapport om ståa for den nordiske animasjonsfilmen. I løpet av forumet vil du få oppleve foredrag og presentasjoner av Jonas Odell, en prisvinnende regissør for kortfilm og musikkvideo; regissør og spesialist på visuelle effekter Sunit Parekh-Gaihede og Mats Grorud som vil presentere sitt arbeid med den animerte dokumentarfilmen The Tower.

Nordisk Animasjonsforum er et samarbeid mellom:

SAAVA, en interesseorganisasjon for animasjon og VFX i Sverige som arbeider for å styrke animasjonens stilling gjennom å arrangere filmvisninger, seminarer, nettverksammenslutninger og andre sosiale tilstelninger. SAAVA driver også animationsbloggen.

Finnanimation er en sammenslutning etablert for å bygge et internasjonalt nettverk og utvikle animasjonsbransjen i Finland.

ANIS – Animasjonssammenslutningen er en dansk forening som arbeider for å styrke den danske animasjonsbransjen. Foreningen jobber også å ivareta sine medlemmers opphavsrett, både kunstnerisk og økonomisk.

faf